top of page

Kyläkoulu kaupungissa!

Helsingin Juutalainen Yhteiskoulu toimii Kampissa, aivan Helsingin ydinkeskustassa. Suomalainen koulu noudattaa Opetushallituksen perusopetuksen opetussuunnitelmaa. Noin sadan oppilaan oppilaitos on yhtenäiskoulu, jossa opiskellaan ensimmäisestä luokasta yhdeksänteen luokkaan saakka. Opetus on luokkamuotoista: tutut luokat ja luokkatoverit, opettajat ja muu henkilökunta luovat turvallisen ja positiivisen ilmapiirin!

Image by Eran Menashri

Suomalainen koulu vahvalla kielipainotuksella

Vaikka koulun opetuskieli on suomi, on oppilasjakauma kansainvälinen. HJYK panostaa vahvaan kieliohjelmaan ja koulussa on suunnattu paljon resursseja suomi toisena kielenä (S2) -kieliopetukseen. Hepreaa ja englantia opiskellaan ensimmäiseltä luokalta alkaen, ja ruotsin kielen vahvistamiseen tarjotaan ruotsin kielen kielikerhoa. Pienet luokkakoot varmistavat, että lasten yksilölliset tarpeet huomioidaan.

Juutalaista kulttuuria!

Koulussa opiskellaan ensimmäisestä luokasta alkaen heprean kieltä ja juutalaista kulttuurihistoriaa. Teemapäivät ja tilaisuudet ovat keskeinen osa koulun kulttuurikasvatusta ja koulussa juhlistetaan niin suuria, kuin pienempiäkin juutalaiskansallisia merkkitapahtumia.

 

Koulun vakituiseen matkaohjelmaan kuuluvat vierailut Turun, Tallinnan ja Tukholman juutalaisiin kouluihin ja synagogiin, sekä yläkoululaisten odotettu opintomatka Israeliin. Moni oppilaista osallistuu lisäksi nuorisotoiminnan puitteissa kansainvälisiin hankkeisiin.

Iltapäivätoiminta

Ensimmäisen ja toisen luokan oppilaille tarjotaan koulupäivien jälkeistä iltapäivätoimintaa. Oppilaille tarjotaan mahdollisuus läksyjen tekemiseen ja he ulkoilevat päivittäin. Iltapäivätoimintaa järjestetään koulun päättymisestä klo 17:00 saakka ja siihen kuuluu erillinen välipala. Iltapäivätoiminta on maksullista: kuukausimaksu on 100€ /kk /lapsi. 

Kouluun hakeminen

Lapsi voi aloittaa HJYK:ssa luokka-asteesta riippumatta ja jopa kesken lukuvuoden. Koulu on oppilaille maksuton: oppilaaksi hyväksyttävältä edellytetään, että vähintään toinen vanhemmista on Helsingin juutalaisen seurakunnan jäsen. Ota yhteyttä koulun rehtoriin Ilpo Kuuselaan puhelimitse 09 586 0310 (keskus) tai sähköpostilla: ilpo.kuusela@hjyk.fi .

bottom of page