top of page

Helsingin Juutalainen Yhteiskoulu on Helsingin juutalaisen seurakunnan ylläpitämä yksityinen koulu.

Art Class
Image by Eran Menashri

Kyläkoulu kaupungissa!

Helsingin Juutalainen Yhteiskoulu toimii Kampissa, aivan Helsingin ydinkeskustassa. Suomalainen koulu noudattaa Opetushallituksen perusopetuksen opetussuunnitelmaa. Noin sadan oppilaan oppilaitos on yhtenäiskoulu, jossa opiskellaan ensimmäisestä luokasta yhdeksänteen luokkaan saakka. Opetus on luokkamuotoista: tutut luokat ja luokkatoverit, opettajat ja muu henkilökunta luovat turvallisen ja positiivisen ilmapiirin!

Suomalainen koulu vahvalla kielipainotuksella

Koulun opetuskielenä on suomi. HJYK panostaa vahvaan kieliohjelmaan ja koulussa on kansainvälisen oppilasjakauman vuoksi suunnattu resursseja suomi toisena kielenä (S2) -kieliopetukseen. Hepreaa ja englantia opiskellaan ensimmäiseltä luokalta alkaen. Pienet luokkakoot varmistavat, että lasten yksilölliset tarpeet huomioidaan.

Juutalaista kulttuuria!

Koulussa opiskellaan ensimmäisestä luokasta alkaen heprean kieltä ja juutalaista kulttuurihistoriaa. Teemapäivät ja tilaisuudet ovat keskeinen osa koulun kulttuurikasvatusta ja koulussa juhlistetaan niin suuria, kuin pienempiäkin juutalaiskansallisia merkkitapahtumia.

 

Koulu tarjoaa oppilaille mahdollisuuksia osallistua nuorisotoiminnan puitteissa kansainvälisiin hankkeisiin.

Colorful Notebooks

Iltapäivä-toiminta

Ensimmäisen ja toisen luokan oppilaille tarjotaan koulupäivien jälkeistä maksullista iltapäivätoimintaa. Oppilaille tarjotaan mahdollisuus läksyjen tekemiseen ja he ulkoilevat päivittäin. Iltapäivätoimintaan kuuluu erillinen välipala.

Kouluruoka on hyvää!

Koulussa toimii juutalaisen kulttuurin mukainen kosher-keittiö. Monipuoliset ateriat valmistetaan alusta alkaen omassa keittiössä.

Opitaan koulun ulkopuolella

Lähiliikuntapaikat, kirjastot, museot ja muut oppimisympäristöt ovat aktiivisessa käytössä. Opintoihin kuuluu useita maastopäiviä ja koulussa järjestetään muun muassa luontoretkiä pääkaupunkiseudun luontokohteisiin.

641aedef-66aa-4322-88da-3a125d00647c.jpg

Kouluun hakeminen

Lapsi voi aloittaa HJYK:ssa luokka-asteesta riippumatta ja jopa kesken lukuvuoden. Koulu on oppilaille maksuton: oppilaaksi hyväksyttävältä edellytetään, että vähintään toinen vanhemmista on Helsingin juutalaisen seurakunnan jäsen. Ota yhteyttä koulun rehtoriin Ilpo Kuuselaan puhelimitse 09 586 0310 (keskus) tai sähköpostilla: ilpo.kuusela@hjyk.fi .

paakuva.jpeg
bottom of page