JUUTALAINEN SEURAKUNTA
Helsingin juutalaisen seurakunnan kotisivut

HOLOKAUSTIN UHRIEN MUISTO RY
Paras holokaustista asiallisesti kertova sivusto suomen kielellä. Sivustoa ylläpitää Holokaustin uhrien muisto ry, joka tiedottaa antisemitismistä ja rasismista sekä toimii niiden vastustamiseksi.

USKONTONETTI - juutalaisuus
Opetushallituksen Edu.fi sivustolle on eri koottu materiaalia kehittämään pienryhmäisten uskontojen opetusta peruskoulussa ja lukiossa.

MELITZA
Yksityinen sukupuusivusto, josta löytyy suurin osa suomenjuutalaisista suvuista. Osa tiedoista on salattu.

AISH
Sivustolta löytyy materiaalia kaikilta juutalaisuuden osa-alueilta.

FENNOJUDAICA
Fenno-Judaica -näyttely esittelee Suomen juutalaisten historiaa ja kulttuuria yli sadan vuoden ajalta Suomen juutalaisten arkiston asiakirjojen ja valokuvien avulla.

JELED
JELED.net on Suomen, Sveitsin ja Hollannin juutalaisten seurakuntien yhteinen juutalaisuuden oppimateriaalisivusto.

KIRJALLISUUTTA

Juutalaisuus, uskonto ja perinne. Schwarz Ove, Skurnik Hillel ja Weintraub Dave. Juutalainen koulu – Helsinki. Vammalan kirjapaino 1989

Juutalainen maailmani. Toim. Janina Hasenson, julkaisija Opetushallitus, Gummerus kirjapaino Oy Saarijärvi 1997

Juutalaiset juhlapäivät. Toim. Janina Hasenson, julkaisija Opetushallitus, Gummerus kirjapaino Oy Saarijärvi 1997

Tooran kertomuksia juutalaisen perinteen mukaan. Koonut ja muokannut Norit Steinbock-Vatka. Kirjapaja oy Helsinki. Gummerus kirjapaino Oy. Jyväskylä 2003

Isät kertovat meille. Tarinoita taivaasta ja maasta. Marc-Alain Ouaknin ja Dory Rotnemer. Suomen lähetysseura 1997

Juutalainen kulttuuri. Toim. Tapani Harviainen, Karl-Johan Illman. Otava, Keuruu 1998

Ikkuna juutalaisuuteen: historia, uskonto, kulttuuri. Toim. Jouni Turtiainen, Yliopistopaino, Helsinki 2003

Suomen juutalaiset – Usko, tavat, asenteet. Svante Lundgren, Åbo Akademis tryckeri, Åbo 2002

Mitä on juutalainen usko? Pnina Nave Levinson. Helsinki 1992

Juutalaisten historia. Karl-Johan Illman, Tapani Harviainen. Helsinki 1987

Kadimah, Suomen juutalaisten historia. Torvinen Taimi. Keuruu 1989

Aleksandriasta Auschwitziin. Antisemitismin pitkä historia. Eero Kuparinen, Atena kustannus Oy Jyväskylä 1999

Kertokaa siitä lapsillenne. Kirja juutalaisten joukkotuhosta Euroopassa 1933 – 1945. Stephane Bruchfeld ja Paul A. Levine. Suomea koskevan luvun kirjoittanut Jukka Hartikainen. Opetushallitus. Gummeruksen kirjapaino Oy. Jyväskylä 2001